Oblékáme TV Polar, jejíž moderátoři Vás každodenně provázejí důležitými událostmi v rámci regionálního vysílání v Moravskoslezském kraji.